HÍRLEVÉL

BENKÓ ZOLTÁN SZABADIDŐKÖZPONT II. ZÁPORTÁROZÓ HORGÁSZRENDJE

2020. január 1.

 

A Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén lévő II. Záportározó (víztérkód: 03-039) területén horgászni csak a Helyi, illetve az Országos Horgászrendben foglaltak betartásával lehet. A hátsó tó táblával jelzett kíméleti területén, a sziget teljes területén, valamint a csatorna teljes partszakaszán horgászni és horgászbottal a vízparton tartózkodni tilos! Az üzemelési időszakban szervezett versenyek, rendezvények időszakában, valamint haltelepítések után a horgászat lehetősége és módja korlátozható.  

Napi nyitva tartás: a kifüggesztett nyitvatartási rend szerint.

Non-stop hétvégi szezon nyitva tartása: április 1. – október 31.

Non-stop szezonon kívüli nyitva tartás (november 1. – március 31.): péntektől vasárnapig, a területet a zárórát követő 2 órán belül kell elhagyni.

 

1. Napijegyet, vagy bérletet érvényes állami horgászjegyés érvényes személyigazolvány felmutatásával lehet váltani.

2. A napijegyek az érvényesség napján egyszeri, a bérlettel rendelkező horgászok naponta többszöri, a Nyíri úti pénztárnál történő belépésre jogosítanak. A non-stop nyitvatartású hétvégék első napján váltott napijegyek másnap a horgászpénztár nyitásáig érvényesek.

A bérletesek számára non-stop nyitvatartáskor reggeltől másnap reggel a horgászpénztár nyitásáig tart egy horgászati ciklus, a kivihető halak napi kvótája e szerint számolandó.

3. Felnőtt horgász legfeljebb kettő bottal, egyenként kettő horoggal felszerelve horgászhat. Etetőhajó használata, illetve egyéb behúzós módszerrel folytatott horgászat kizárólag sporthorgászati célból, az erre vonatkozó szabályok betartása mellett lehetséges. Az állami gyermek horgászjeggyel rendelkezők ingyenesen, de csak 18 év feletti kísérő felügyeletével, kizárólag sporthorgász tevékenységet folytathatnak, egy bottal, úszós, orsóval el nem látott szerelékkel.

Amennyiben a gyermek horgász, felnőtt állami horgászjeggyel, és a területre érvényes napi, illetve éves bérlettel rendelkező horgász mellett horgászik, úgy az általa kifogott halak a kísérő horgász kvótáját terhelik.

4. A kiépített, belépéskor szabad horgászhelyek szabadon választhatók, elfoglalásuk az érkezés sorrendjében a pénztárnál történő regisztrációt követően lehetséges. A kíméleti területet határoló horgászállásokról (lépcső, átvágás) kizárólag sporthorgászat engedélyezett.

Horgászhely változtatására kizárólag a pénztárnál történő bejelentést követően van mód.

A horgászhelyek előre foglalása az alábbiak szerint lehetséges:

A foglalási díj hétköznapokon 1.000 Ft/ nap.

Non-stop horgászatok alkalmával kizárólag a teljes, péntektől vasárnapig tartó horgászat időszakára lehetséges a foglalás, 2.000 Ft/hétvége áron.

A hosszú hétvégékre eső non-stop horgászatokra fizetendő foglalási díj plusz 1.000 Ft/24 óra.

A foglalás kizárólag a díj pénztárban történő befizetését követően érvényes, a helyet a foglalásban megjelölt napon 12,00 óráig el kell foglalni, ellenkező esetben a horgászhely más által elfoglalható.

A horgászállás lefoglalása legfeljebb egy hónappal, de legalább egy héttel a foglalni kívánt időpontot megelőzően lehetséges.

A foglalás legfeljebb az időpontot megelőző egy héttel mondható le, ezt követően a foglalási díj nem fizethető vissza.

5. A partvédelem, illetve a rézsűk megbontása, lépcsők kialakítása tilos! A fák, bokrok csonkítása tilos! 

6. A tórendszer területén kizárólag a kiépített horgászhelyek vehetők igénybe. Műtárgyakról és a csatornapartról horgászni tilos! A horgászfelszerelést őrizetlenül hagyni tilos! Az elhagyott eszközökért felelősséget nem vállalunk! Horgászni kizárólag a megjelölt horgászhelyekről szabad. A tórendszer vízminőségének és hosszútávú hasznosíthatóságának megőrzése érdekében, csak környezetbarát csali, illetve etetőanyag használható fel. Kutya, macskatáp vagy egyéb magas fehérjetartalmú, bomló anyag vízbejuttatása tilos!

7. Hulladékot eldobni tilos!

8. A horgászat közben keletkezett szemét csak a parton elhelyezett hulladékgyűjtőkbe, lezárt zacskóban helyezhető el. Szemetelésnek minősül a cigaretta csikk és a napraforgó, mogyoró, egyéb magvak héjának eldobása is. A horgászhelyek és környezetük tisztaságáért – azok elfoglalása után – az ott tartózkodók felelnek. Horgászatot megkezdeni szemetes helyen tilos! A horgászhelyen történő hulladék eldobása első esetben 30 nap, ismételt alkalommal egy év kitiltást von maga után!

9. Pergető horgászat a tiltott területek kivételével, a letelepült horgászokat nem zavarva, a kijelölt horgászhelyeken kívül is lehetséges. Utóbbi esetekben a vízparton történő balesetmentes közlekedés a horgász saját felelősségére történik. A pergetés helyét úgy kell megválasztani, hogy a zsákmány kíméletes kiemelésének lehetősége biztosítva legyen. A ragadozó halak védelme érdekében a halmatrac használata pergető horgászat alkalmával is kötelező. Balinólom használata tilos!

10. Méretkorlátozással védett halakból ponty és amur 30 cm alatt és 4 kg felett, süllő, csuka, balin: 50 cm alatt, 3 kg felett, harcsa esetében 60 cm alatt, keszegfélékből 30 cm felett nem vihető el! Bármelyik halfajtából a koi típusú hal teljes védettséget élvez, elvitele TILOS! Nemes halakból a napi elvihető mennyiség felnőtt kétbotos horgász esetén 2 db, a félnapos, valamint egybotos horgász esetén 1 db.

A méret- és súlykorlátozással védett halak betárolása szigorúan TILOS!

11. Egyéb halból (keszegfélék) a bérletes, vagy teljes napi jegyet váltó horgász napi 3 kg, az egy botos jegyet váltók 2 kg kivitelére jogosultak. A félnapos délutáni jegyet váltók 2 kg-ot, illetve egy botos jegy esetén 1 kg-ot vihetnek el. A busa mérettől függetlenül ingyen elvihető.

12. Amennyiben a horgászat során a megtartani kívánt, ezért szákba kerülő nemes halak száma, vagy az egyéb halak mennyisége elérte az engedélyezett maximumot (felnőtt 2 db, egybotos 1 db nemes hal), akkor az adott halfajra (halfajokra) a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.

Fogás esetén a betárolt halat minden esetben a fogási naplóba azonnal be kell jegyezni (pontos idő, súly és testhossz megjelölésével).Az adott hal hosszát az orrcsúcstól a farokúszó tövéig, a test középvonalán, annak görbületét is követve kell megállapítani.

13. A horgász kötelező felszerelése a területre való belépéshez: halmatrac (vagy pontybölcső), mérőszalag, mérleg, szájfertőtlenítő spray. Sporthorgászoknak a mérőszalag és a mérleg nem kötelező. Halmatracként kizárólag a kereskedelmi forgalomban kifejezetten e célból árusított eszköz fogadható el. Ezek hiányában a belépés nem engedélyezett.

14. A fogási tilalom alatt álló, vagy az egyébként fogható, de méreten aluli, illetve a mennyiségi korlátozás fölötti; továbbá a kívülről akadt halat – a busa kivételével – a horgász köteles azonnal, kíméletesen visszaengedni.

Az Országos Horgászrend rendelkezéseinek megfelelően a méreten aluli elpusztult halat is vissza kell dobni.

A hatályos jogszabályok alapján a területről a 30 cm-nél nagyobb testhosszú hal kizárólag leölt állapotban vihető ki.

15. A Záportározó őrzés-védelmét, üzemeltetését ellátók jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelési tárgyainak, csomagjainak ellenőrzésére. A területre történő belépést követően ezek ellenőrzésének lehetővé tétele kötelező!  A Záportározó-tórendszer egész területén fogott halak felpucolása, a megfogott nemes halak cserélése, horgásztársnak történő átadása szigorúan TILOS!

Az ellenőrzést végző személyekkel szembeni ellenszegülés, agresszív magatartás azonnali kitiltást, szükség esetén rendőri intézkedést von maga után.

16. Éjszakai horgászat alkalmával a horgásszal kizárólag egy kísérő tartózkodhat. Belépéskor a kísérő a sétálójegyen felül 500 Ft értékben kísérőjegyet köteles váltani és ezt megőrizni. A kísérőjeggyel nem rendelkező, a horgász kíséretében lévő személyek az egyéb látogatókhoz hasonlóan záráskor kötelesek a Szabadidőközpont területét elhagyni.

Horgászhelyenként legfeljebb 1 db, maximum 4 négyzetméter alapterületű sátor állítható fel. E területbe a sátor kiegészítő elemei is beleértendők.

Az elfoglalt horgászhelyeket sötétedés után a horgász köteles kivilágítani.

A Házirend vagy a Horgászrend (különösen a 11 – 16. pontban foglaltak) előírásainak megsértői – a napijegy, vagy bérlet bevonása és érvénytelenítése mellett – azonnali hatállyal eltilthatók a terület látogatásától!

17. 2015. szeptember 1-jétől a Záportározó-tórendszer területén társadalmi halőrök teljesítenek szolgálatot. Arcképes igazolvány felmutatásával a halőrök és a Hírös Sport Nonprofit Kft. erre kijelölt alkalmazottai a jogszabályokban előírtaknak megfelelően a horgászatot ellenőrizhetik.

18. Az első tavon a csónak forgalom miatt zsinórsüllyesztő használata ajánlott, az esetlegesen keletkezett károkért felelősséget nem vállalunk!

19. A Horgászrend 2020. január 1-jén lép hatályba.

20. A csónakos horgászatra vonatkozó szabályok a horgászrend mellékletében találhatók. 

 

EGYÉB KÖRNYEZET- ÉS ÁLLATVÉDELMI AJÁNLÁSOK

 

A Záportározó-tórendszer és környezetének jelentős része helyi jelentőségű természetvédelmi terület, illetve ivóvízbázis védterület. Erre tekintettel a vízfelületen belső égésű motorral hajtott vízi jármű kizárólag mentési feladatok ellátására vehető igénybe.

 

Az állatokkal való kíméletes bánásmód kialakítása és elterjesztése érdekében - az állatvédelem vonatkozó előírásai mellett - kérjük:

  • merítő szák használatát,
  • a kifogott halak megfelelő szembőségű tároló szákban történő gyors vízbe helyezését, élve tartását (kantárra - halanként 1 db szájbilincs alkalmazásával - csak ragadozó hal fűzhető fel),
  • a hal visszaengedése előtt szájfertőtlenítő spray használatát.

  

Kérjük, különös gonddal ügyeljen a tópart tisztaságára, óvja a terület növény- és állatvilágát!

 

Kellemes időtöltést és eredményes horgászatot kívánunk! 

 

Hírös Sport Nonprofit Kft.

Kecskemét, Olimpia u. 1/A

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

2020. január 1-től ÚJ HELYI HORGÁSZREND érvényes a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, melyet itt érhetnek el.

A Benkó Zoltán Szabadidőközpont HÁZIRENDJE itt tekinthető meg, kamera szabályzata pedig itt.

Hírlevél feliratkozás
Amennyiben feliratkozik hírlevelünkre, hetente megkapja aktuális információinkat és programajánlatainkat.
A Hírös Sport Nonprofit Kft. „Elektronikus hírlevelek küldéséről és a „sütik” (cookies) kezeléséről” szóló adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom.
Benkó Zoltán Szabadidőközpont © 2017. | Minden jog fenntartva. | Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató