HÍRLEVÉL

TISZTELT LÁTOGATÓNK!
Üdvözöljük a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban! 

Hírös Sport Nonprofit Kft. által üzemeltetett Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén található Kecskemét II. sz. Záportározó-tórendszer elsődleges rendeltetése a város nyugati lakókörzete csapadékvizének mechanikai tisztítás utáni tározása, valamint a Kecskemét ivóvízbázisát jelentő felszín alatti vizek és ivóvíz kutak védelme. A tórendszer és a vele határos erdőterületek részét képezik a Kecskemét Széktó Szabadidőközpont helyi jelentőségű Természetvédelmi Területnek.

A védett terület határai: keleti tó – Kecskemét – Lajosmizse vasútvonal – III. Béla körút – Domb Lakópark – Domb Áruház – Nyíri út – Vízmű domb.

A Természetvédelmi Terület rendeltetései:

Vízvédelmi: támogassa és erősítse meg a terület vízgazdálkodási funkcióinak biztonságát.

Környezetvédelmi: biztosítsa Kecskemét város számára az uralkodó szelek várost elérő frontján a helyi jelentőségű védett Kápolna-réttel és az Arborétummal azt az egységes zöldfelületi rendszert, mely helyzeténél fogva kedvező hatással van a város levegőjére és klímájára.

Ökológiai: őrizze meg Kecskemét város térségében a legnagyobb kiterjedésű, természetszerű állapotú állandó vízfelületeket.

Botanikai: őrizze meg a tájra jellemző őshonos összefüggő természetszerű erdőállományokat.

Zoológiai: a környező degradált és alacsonyabb természetességű területek között biztosítson zavartalan élőhelyet a védett- és fokozottan védett állatfajok számára.

Rekreáció és környezeti nevelés: megfelelő szabályozással biztosítsa a kecskeméti lakosság természetes, illetve természet közeli állapotú környezethez való jogát és igényét, továbbá segítse elő a környezeti nevelést, oktatást. Biztosítsa a szabad levegőn, kulturált körülmények között végezhető testmozgás lehetőségét a látogatók részére.

Kiváló környezeti adottságainak és jó megközelíthetőségének felhasználásával közösségi térként játsszon aktív szerepet Kecskemét életében, nyújtson lehetőséget a generációk egymásra találására.

Természetvédelmi hatóság: I. fokon: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, II. fokon: Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal

A tórendszer többcélú hasznosíthatóságához szükséges vízminőség hosszú távú megőrzése, valamint a védelmi funkciók biztosíthatósága érdekében kérjük a szabályok, kiírások betartását!

Kérjük, hogy amennyiben a Házirend, a Helyi vagy Országos Horgászrend szándékos megsértését tapasztalja, haladéktalanul tájékoztassa a biztonsági szolgálatot személyesen, vagy a +36-20/236-1977 telefonszámon. Panasz esetén kérje a Vásárlók könyvét! 

Köszönjük látogatását, kellemes kikapcsolódást kívánunk!

 

HÁZIREND
Benkó Zoltán Szabadidőközpont

 

1. A területet mindenki kizárólag saját felelősségére látogathatja.

2. A belépők magukra nézve kötelezőként ismerik el a területi és személyi hatállyal bíró jogszabályokat, valamint a Házirendben foglaltakat.

3. Vendégeink 14 éves életkor felett a Szabadidőközpont területét kizárólag érvényes bérlettel, illetve belépőjeggyel látogathatják.

4. 14 éven aluli vendégeink kizárólag nagykorú felügyelete mellett látogathatják a szabadidőközpontot. Számukra a belépés ingyenes.

5. Az érvényes belépővel rendelkezők a szabadidőközpont területén a kifüggesztett nyitvatartási idő lejártáig tartózkodhatnak, a belépőjegy egyszeri belépésre jogosít, napijegyet zárás előtt fél órával már nem adunk ki.  Az éjszakai horgászatok alkalmával a Horgászrend előírásai érvényesek.

6. A tárgyévben váltott horgászbérletek igazolt tulajdonosuk számára sétáló-kocogó bérletként is igénybe vehetők.
A Szabadidőközpont területén tartózkodó vendégek, látogatók is horgásznak minősülnek, különös tekintettel a horgászok kísérőire.

7. Szemetet, cigarettacsikket eldobni szigorúan tilos! Az ilyen magatartás a terület látogatásától való eltiltást von maga után.

8. A Szabadidőközpont területén található tavakban fürdeni, vízben tartózkodni kizárólag a strand területén erre kijelölt partszakaszon van lehetőség! Más helyeken történő fürdés szigorúan tilos és életveszélyes! A tiltott helyen való fürdés és vízben tartózkodás szabálysértési eljárást von maga után.

9. A tavak jegén tartózkodni szigorúan tilos és életveszélyes!

10. Vízi járművel közlekedni, vízre szállni a horgászati tevékenység külön szabályozott alkalmait kivéve kizárólag a kajak-kenu bázis területén, a bázis üzemeltetőjével történt egyeztetést követően, a Szabadidőközpont egyéb tevékenységeit nem zavarva lehetséges. 

11. A sportpályák használatára kizárólag saját felelősségre, mások testi épsége megóvására maximális figyelemmel van mód. A sportpályák bérlési lehetőségei a következők: 3000 Ft/ alkalom. A pályák foglalása legfeljebb három hónappal, de legalább egy héttel a foglalni kívánt időpontot megelőzően lehetséges.A foglalás legfeljebb az időpontot megelőző egy héttel mondható le, ezt követően a bérleti díj nem fizetendő vissza.

12. A kültéri fitness eszközök kizárólag saját felelősségre, a kihelyezett tájékoztató táblán, illetve a gépeken elhelyezett ismertető címkén feltüntetett módon használhatók.

13. Látogatóink a területen található futópályákat szintén csak saját felelősségre, az időjárási viszonyokhoz és a pályák aktuális felületi állapotához igazodva, az ehhez alkalmas lábbeliben vehetik igénybe.

14. A Hófánk Pálya szolgáltatásai csak saját felelősségre, az eszköz használatára vonatkozó írásos és aktuális szóbeli utasítások betartásával lehetséges.

15. A Szabadidőközpont területére önveszélyes vagy másokban megbotránkozást keltő fokban ittasan, vagy bódult állapotban belépni tilos! A területen ilyen állapotba kerülő személyt a biztonsági szolgálat, illetve az üzemeltető képviselője a balesetveszély elkerülése érdekében a Szabadidőközpont területéről kivezetheti.

16. Vendégeink nyugalma, biztonsága, és a terület védelme érdekében gépjárművel, (beleértve a motorkerékpárt, robogót is) behajtani – üzemeltetői engedéllyel rendelkezők kivételével – tilos! Parkolás céljára vendégeink a kerítésen kívül, a pénztár mellett kialakított parkolót vehetik igénybe. A domb területére mindennemű járművel – beleértve a kerékpárt is – felhajtani TILOS!
A dombtetőt sötétedésig, illetve a napi zárás előtt fél órával el kell hagyni, a fel- és lejárás csak gyalogosan, a kiépített aszfalt úton történhet.
Kérjük óvatosságukat, mert a dombtetőn lévő építmények karbantartásakor gépjárművek közlekedhetnek!

17. A Szabadidőközpont bármely kihelyezett eszközében, vagy a természeti környezetben történő szándékos, illetve felróhatóan gondatlanságból elkövetett károkozásért az elkövetőt kártérítési, illetve büntetőjogi felelősség terheli.

18. A területre állatot behozni tilos!

19. A sétáló utak megválasztásakor, vagy napozás esetén kérjük a terület esetleges kullancsfertőzöttségének figyelembevételét. A tópart menti csapok fogyasztásra nem alkalmas vizet adnak, ivóvíz a pénztárépületnél, a központi WC épület csapjaiból, illetve a játszótér mellett elhelyezett ivókútból nyerhető.

20. A szabadidőközpont területén tüzet kizárólag az erre a célra kialakított bográcsozó helyeken lehet gyújtani. Ettől eltérni csak az üzemeltető előzetes írásos engedélyével szabad!

21. A Szabadidőközpont területén haszonszerzési céllal folytatott tevékenységet végezni - ideértve az anyagi térítés ellenében folytatott sportedzéseket is - kizárólag az üzemeltető Hírös Sport Nonprofit Kft.-vel megkötött írásos megállapodás alapján lehet.

Kellemes időtöltést kívánunk!
Hírös Sport Nonprofit Kft.

 

A BOGRÁCSOZÓ HELYEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

1. A bográcsozót előjegyzés alapján lehet igénybe venni, az igénybevétel idejének megjelölése mellett.
 
2. Tűzgyújtás kizárólag hozott tüzelővel, illetve gázfőzővel engedélyezett, a helyszínen tüzelőt gyűjteni tilos! A hatóságok által elrendelt tűzgyújtási tilalom a szabadidőpark egész területére érvényes. Erről érkezéskor, a bográcsozó hely elfoglalását, illetve a tűzgyújtást megelőzően tájékozódni kell.
 
3. A területre gépjárművel behajtani tilos, az eszközöket kézben, vagy egyéb engedélyezett módon kell bevinni.
 
4. A tűzveszély elhárítása érdekében a tűzhelyhez oltásra alkalmas vizet a használó köteles biztosítani, melyet az ott tartózkodás alatt a tűztértől elérhető távolságon belül kell tartani, és a terület elhagyását megelőzően a tűz eloltására kell felhasználni. A használat befejeztével a hamut ki kell takarítani és az arra kijelölt fém tárolóba kell helyezni.
 
5. A bográcsozás, szalonnasütés közben keletkezett papír hulladék elégethető a tűzben. Tilos azonban műanyagot (pl. flakonokat, üdítős palackokat) vagy fém tárgyakat (pl. konzervdobozt) a tűzre dobni! Ezek a nem éghető maradványok szemétként kezelendők, így az ilyen magatartás szemetelésnek minősül, és kitiltással büntethető.
 
6. Távozás előtt a tüzet biztonságosan el kell oltani! Hagyni kell a tüzet leégni, majd a hamut, illetve parazsat szét kell kotorni, és vízzel kell lelocsolni! Ha nincs elegendő víz a közelben, akkor földdel kell a parazsat lefedni, majd az ismert vízvételi helyekről vizet nyerve az oltást befejezni. A még égő, füstölő tüzet tilos magára hagyni!
 
7. Szeles, illetve száraz időben fokozott figyelmet kérünk fordítani a tűzrakásra és a megfelelő eloltásra! Vihar, zivatar közeledtével a tüzet kötelező azonnal eloltani a fentiek szerint, mivel az esőt, vihart megelőző szél szétszórhatja a területen a parázsszemcséket, így száraz fűbe, száraz avarra hullva azonnal lángra kaphat.
 
8. Amennyiben az avar, illetve az aljnövényzet meggyulladt, haladéktalanul értesíteni kell a biztonsági szolgálatot személyesen vagy a +36-20/236-1977-es telefonszámon, majd a 112-es általános segélyhívó számon segítséget kell kérni, ezután a területrészt a lehető leggyorsabban el kell hagyni!  Égési sérülés ellátására mentődoboz a pénztárban kérhető.

A bográcsozók foglalása, illetve használatának díjai a következő:

I. bográcsozó 2.500 Ft/nap, áramvételezés esetén 5.000 Ft/nap

II. bográcsozó 2.000 Ft/nap, áramvételezés esetén 4.500 Ft/nap

III. bográcsozó 2.000 Ft/nap

IV. bográcsozó 1.500 Ft/nap  

A bográcsozók foglalása legfeljebb három hónappal, de legalább egy héttel a foglalni kívánt időpontot megelőzően lehetséges.

A foglalás legfeljebb az időpontot megelőző egy héttel mondható le, ezt követően a bérleti díj nem fizetendő vissza.

A bográcsozó helyeket csak a bérleti díj befizetésének fejében lehet elfoglalni.

A bográcsozók használatához minden esetben a pénztárban engedélyt kell kérni!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

2020. január 1-től ÚJ HELYI HORGÁSZREND érvényes a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, melyet itt érhetnek el.

A Benkó Zoltán Szabadidőközpont HÁZIRENDJE itt tekinthető meg, kamera szabályzata pedig itt.

Hírlevél feliratkozás
Amennyiben feliratkozik hírlevelünkre, hetente megkapja aktuális információinkat és programajánlatainkat.
A Hírös Sport Nonprofit Kft. „Elektronikus hírlevelek küldéséről és a „sütik” (cookies) kezeléséről” szóló adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom.
Benkó Zoltán Szabadidőközpont © 2017. | Minden jog fenntartva. | Impresszum | Adatvédelmi tájékoztató